Privacy beleid

De door thuizinverf.nl verkregen persoonlijke gegevens naar aanleiding van een bestelling, offerteaanvraag of overig contact zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden. Persoonlijke gegevens zullen alleen door thuizinverf.nl voor commerciële doeleinden worden gebruikt indien de koper hiertoe mondeling of schriftelijk toestemming heeft verleend.